De Roose
Tuinarchitect

Tuinaanleg

 
IconAanleg-Center.gif
 

Tuinaanleg

 
 

Als wij de tuin voor u mogen aanleggen zullen we dat met de grootste zorg uitvoeren, te beginnen met een uitgebreide en correcte offerte.

Rekening houdend met uw budget maken we een gedetailleerde offerte op voor de tuinaanleg. De offerte is helder opgebouwd in groepen, zoals ‘voorbereidende werken’, ‘verhardingen’, ‘constructies’, ‘beplanting’, ‘gazon’, ‘verlichting’ en ‘druppelbevloeiing’. Zo heeft u een duidelijk overzicht van de kosten per groep.

 

Realisatie tuinontwerp

De prijs van de realisatie van een tuinontwerp hangt vooreerst af van het ontwerp zelf, maar ook van de gekozen materialen en constructies, van de grootte van de bomen en in mindere mate van de beplanting.

Voor bijgebouwen, serres, zwembaden, poorten en smeedwerk werken we steeds met externe aannemers. Bij voorkeur zorgen wij voor de totaalcoördinatie van het project. Zo kunnen we alles goed op elkaar afstemmen en heeft u één centraal aanspreekpunt. Dat werkt gemakkelijker voor alle partijen en ontstaan er geen -vaak kostelijke- misverstanden.

Graag lichten we de opgemaakte offerte persoonlijk toe tijdens een gesprek bij ons op kantoor.

Na uw akkoord plannen we de werken in.

 

Fases van de tuinaanleg

  • Opmaak offerte tuinaanleg op basis van de meetstaat, eventuele aanpassing van materialen en beplanting volgens het budget.

  • Uitvoeren grondwerken: o.a. bestaande elementen verwijderen, niveauverschillen verwerken, de bodem verbeteren om een optimale plantengroei te verkrijgen, enz..

  • Aanleggen waterelement, vijver of zwembad.

  • Aanleggen terrassen en verhardingen.

  • Plaatsen afsluitingen en tuinverlichting.

  • Aanplanten beplanting.

  • Aanleg gazon.

  • Opkuis.

Aanleg zonder ontwerp

Wenst u enkel een nieuwe afsluiting te laten plaatsen? Of wil u een make-over voor bestaande plantenborders, of misschien een nieuw terras laten aanleggen?

Kleinere werken die geen ontwerp vragen kunnen wij uiteraard ook voor u uitvoeren.

 
 

Realisaties